SERVEI   BASE IVA TOTAL
TRAMITS ASESORIA I GESTORIA
Alta autònoms 60,00 € 12,60 € 72,60 €
Baixa autònoms 40,00 € 8,40 € 48,40 €
Modificacions censals 25,00 € 5,25 € 30,25 €
Certificats corrent de pagament 9,90 € 2,08 € 11,98 €
Requerimientos Hacienda 50,00 € 10,50 € 60,50 €
Constitució Societats 350,00 € 73,50 € 423,50 €
Dissolució de Societats desde 500,00 € 105,00 € 605,00 €
Tramitació NIE 80,99 € 17,01 € 98,00 €
Notes Simples Registre de la Propietat 16,53 € 3,47 € 20,00 €
Notes Simples Registre Mercantil 16,53 € 3,47 € 20,00 €
Gestions presencials amb organismes públics 53,72 € 11,28 € 65,00 €
Gestionar notificacions electròniques AEAT mensual 5,00 € 1,05 € 6,05 €
Gestionar notificacions electròniques Seg. Social mensual 5,00 € 1,05 € 6,05 €
TRAMITS AMB LA DGT
Canvi titularitat de vehícle 49,59 € 10,41 € 60,00 €
Notificació de venta 29,75 € 6,25 € 36,00 €
Matriculació vehícle 157,02 € 32,98 € 190,00 €

Start typing and press Enter to search