Últimes mesures adoptades per empreses i autònoms afectats pel COVID-19

Inici / Autònoms / Últimes mesures adoptades per empreses i autònoms afectats pel COVID-19

Últimes mesures adoptades per empreses i autònoms afectats pel COVID-19

Hola!

Us seguim informant de les novetats que us poden interessar sobre la crisi del coronavirus.

Avui s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 8/2020. És un Reial Decret bastant extens, però t’ho resumirem perquè no hagis de llegir-te les més de 40 pàgines que té. Si en algun dels punts necessites informació addicional, només has de dir-ho.

Art. 1- Es reforça el pressupost destinat a Serveis Socials, ampliant els serveis de caràcter domiciliari, així com la teleassistència. Confiarem en què les comunitats destinin els fons on realment calguin, perquè això depèn totalment de les diputacions i ajuntaments.

Art. 2- Es dotarà d’un Fons Social Extraordinari per a les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla. Més diners per fer front a més despeses.

Art. 3- Si els ajuntaments van tenir superàvit en 2019, es podrà dotar per finançar despeses socials. Si no ho van tenir, mala sort.

Art. 4- Es garanteix el subministrament d’aigua i energia a persones vulnerables o en risc d’exclusió social. Com vulnerable s’entén la unitat familiar que rebi menys d’uns 1075 € mensuals (parella + 1 Nen), o bé, 1344 € mensuals (parella + 2 nens). Aquesta és una mesura que està bé, però a la qual malauradament no es podrà acollir gairebé ningú. De fet, ja existia abans del coronavirus, però ens ho han venut com una benedicció … Es quedaran fora molts autònoms i empresaris que per exemple la seva parella treballi, cobri + del màxim que us he dit abans, i encara que amb els ingressos de la unitat familiar no tinguin ni per començar, se’ls podrà tallar la llum, aigua i altres perquè no se’ls considera vulnerables. Prefereixo no generar falses expectatives perquè puguis valorar la realitat per crua que sigui i siguis conscient del que hi ha.

Art. 5- Caràcter preferent de treball a distància. Per a les empreses, abans d’acomiadar ningú, se li ha de facilitar la feina a distància sempre que sigui possible.

Art. 6- Dret d’adaptació d’horari i reducció de jornada. A aquest dret podran optar tots els treballadors en règim general, per tenir cura de fills o persones dependents. Poden reduir la jornada, reduint també el salari. S’ha d’avisar l’empresa amb 24 hores d’antelació i pot arribar al 100% de la jornada, però ha d’estar justificat. L’estat NO es farà càrrec del pagament de les reduccions de jornada per a la cura de menors o persones vulnerables, així que els que redueixin la seva jornada hauran de pactar amb els seus caps a veure com recuperen les hores que perdin, o bé, veuran reduït el seu salari.

Art. 7 a 16- Moratòria en el pagament d’hipoteques (només per a habitatge habitual, la resta és exclòs). A l’igual que el punt 4, s’aplicarà a les persones considerades vulnerables, ja sigui el deutor o el avalador. En aquest punt, els requisits per a considerar o no vulnerable al deutor / avalador canvien. Es consideren vulnerables els que a causa d’el COVID-19:

  • Es quedin a l’atur si són treballadors en règim general
  • Pateixin una pèrdua substancial d’ingressos si són autònoms
  • Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar del mes en què es demana no superi a el de el mes anterior (màxim 1.613 € mensuals + 53 € per cada fill que tinguis)
  • Que hipoteca + despeses i subministraments bàsics superi el 35% dels ingressos nets que percebi la unitat familiar
  • Que amb tot l’anterior, els ingressos de la unitat familiar s’han vist alterats i el pagar la hipoteca els suposi un esforç de 1,3 vegades més, o bé les vendes siguin com a mínim un 40% inferiors

Per sol·licitar la moratòria, s’haurà d’enviar tota la documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat al banc, fins a 15 dies després de la vigència d’aquestes mesures, i hauran d’aplicar la moratòria en un màxim de 15 dies. No s’aplicaran interessos durant aquest període i el préstec quedarà paralitzat el temps que el banc estipuli. El temps és una cosa que no ve estipulat pel Reial Decret així que el banc és el que decideix.

Art. 17- Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms. Té una vigència d’un mes o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.
Es poden acollir els autònoms que hagin hagut de tancar el seu negoci, o bé, els que hagin facturat un 75% menys que la mitjana del semestre anterior. Cobraran un 70% de la base reguladora (661 € per als que paguen el mínim, i han de seguir pagant l’autònom)
requisits:

  • Estar afiliats i en alta
  • Estar al corrent de pagament d’autònoms
  • Acreditar la reducció de la facturació del 75% com a mínim

No s’especifica si poden optar a aquesta ajuda els autònoms societaris que cobren per nòmina de la seva empresa, però sempre es parla de “reducció de facturació”, de manera que intueixo que no poden optar a aquesta ajuda. En tot cas, estem pendents que les mútues ens indiquin com tramitar la sol·licitud de l’ajut i en el cas que pugueu optar-hi us informarem.

Art. 18-21 Garantia en el manteniment dels serveis de telecomunicacions. Cap operador podrà suspendre o bloquejar el subministrament de telèfon o internet, i totes les portabilitats de línies queden paralitzades.

Art. 22. Mesures perquè les empreses puguin aplicar ERTOS per causa de força major. Un ERTO és un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, i amb aquest mecanisme les empreses podran suspendre els contractes laborals dels seus treballadors, o bé reduir les jornades temporalment per força major.

Requisits:
Que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat pel COVID-19, ja sigui per tancament obligatori, manca de subministraments, per situacions en què es posi en joc el contagi dels treballadors, adopció de mesures d’aïllament preventiu o restriccions en transport públic. Tot això, DEGUDAMENT ACREDITAT, és a dir, s’ha de poder demostrar

Art. 23 – Igual que l’anterior, però en aquest cas per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. S’utilitzarà aquesta modalitat si no es compleixen els requisits per optar a l’anterior.

Art. 24 – Mesures extraordinàries en matèria de cotització per a empreses que apliquin ERTOS per força major. Les empreses de menys de 50 treballadors que apliquin un ERTO per força major, NO PAGARAN LA QUOTA EMPRESARIAL. Les que tinguin més de 50 treballadors, pagaran només el 25%.

Art. 25 – Mesures extraordinàries en protecció per desocupació per a treballadors afectats per ERTOS. Els treballadors afectats per un ERTO cobraran de l’atur encara que no tinguin el mínim cotitzat, i a més l’atur no es donarà per consumit durant el temps que duri el ERTO per força major.

Art. 27 – Mesures extraordinàries per renovar l’atur. Les persones que hagin de renovar l’atur, podran fer-ho fora de termini per evitar desplaçaments, tot això sense perdre el dret a percebre-ho. Això mateix també s’aplica a les persones que reben l’ajuda per a majors de 52 anys.

Art. 28 – Període de vigència d’aquestes mesures: Mentre es mantingui la situació derivada de l’COVID-19

Art. 29 – Línia d’avals per a empreses i autònoms. L’estat avalarà els préstecs concedits pels bancs a les empreses i els autònoms. Les condicions s’establiran en el consell de ministres, de manera que a dia d’avui no se sap aquest punt important a tenir en compte.

Això és el resum del que al nostre parer pot ser més rellevant per a les empreses i els autònoms, tot i que el Reial Decret té bastants més punts que tracten també sobre temes d’investigació, duanes, internacionalització, paralització de terminis amb el Registre Mercantil i administracions , etc.

Si tens dubtes o vols ampliar la informació, posa’t en contacte amb nosaltres!

Articles Recents

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar