Tarifas Trámites

Inicio / Trámites Administrativos / Tarifas Trámites
TRÀMITS BASE IVA TOTAL
TRAMITS ASESORIA I GESTORIA
Alta autònoms 80,00 € 16,80 € 96,80 €
Baixa autònoms 60,00 € 12,60 € 72,60 €
Modificacions censals 30,00 € 6,30 € 36,30 €
Certificats corrent de pagament 15,00 € 3,15 € 18,15 €
Requerimientos Hacienda desde 55,00 € 11,55 € 66,55 €
Constitució Societats 360,00 € 75,60 € 435,60 €
Dissolució de Societats desde 300,00 € 63,00 € 363,00 €
Tramitació NIE consultar
Notes Simples Registre de la Propietat 25,00 € 5,25 € 30,25 €
Notes Simples Registre Mercantil 25,00 € 5,25 € 20,00 €
Gestions presencials amb organismes públics 60,00 € 12,60 € 72,60 €
Gestionar notificacions electròniques AEAT mensual 5,00 € 1,05 € 6,05 €
Gestionar notificacions electròniques Seg. Social mensual 5,00 € 1,05 € 6,05 €
TRAMITS AMB LA DGT
Canvi titularitat de vehícle 50,00 € 10,50 € 60,50 €
Notificació de venta 35,00 € 7,35 € 42,35 €
Matriculació vehícle 160,00 € 33,60 € 193,60 €

Empieza a escribir y pulsa Intro para buscar