Qui està obligat a presentar la Renda del 2016?

Inici / General / Qui està obligat a presentar la Renda del 2016?

Qui està obligat a presentar la Renda del 2016?

A dia d’avui encara queda algun contribuent que no ha rebut la devolució de la renda del 2015, i ahir va començar el nou període de presentació per a la renda del 2016, campanya que durarà fins al proper 30 de juny. Però la qüestió és: qui està obligat a presentar la Renda del 2016?

Us expliquem breument les claus per a aquest any, i sobretot us aclarim quins contribuents estan obligats a realitzar aquesta declaració, ja que no es regeix tan sols per l’obtenció d’unes rendes mínimes, sinó també de com s’obtenen aquestes rendes.

En general, tots els contribuents han de presentar la declaració de la renda del 2016, però, hi ha algunes excepcions.

Pel que fa a rendes del treball:

– Aquells que hagin percebut unes rendes del treball iguals o inferiors a 22.000 euros anuals.

– Aquells que hagin percebut rendes del treball de diversos pagadors, però el segon i posteriors no superin els 1.500 euros en el seu conjunt, o la suma de les rendes no superi els 12.000 euros. Com pagadors de rendes del treball també s’inclouen les prestacions contributives, és a dir, si una persona està a l’atur o de baixa part de l’any, tindrà les rendes del seu salari i les rendes de les prestacions, per la qual cosa es considera que ha tingut diversos pagadors.

També es computa el límit de 12.000 euros per a aquells que reben pensions compensatòries o anualitats per aliments diferents de les que perceben els fills, ja que aquestes estan exemptes. Si es perceben rendiments del treball subjectes a un tipus fix de retenció, com pot ser la impartició de cursos o conferències, o quan el pagador dels rendiments del treball no tingui l’obligació de retenir.

– També és important saber que han de presentar la declaració de la Renda, aquells contribuents amb rendes inferiors a 22.000 euros que tinguin dret a practicar reduccions en la base imposable de l’impost per aportacions a plans de pensions o similars i assegurances de dependència, per aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, així com deduccions pel règim transitori d’inversió en habitatge i / o deduccions per doble imposició internacional.

Pel que fa a rendes immobiliàries:

– No tindran l’obligació de presentar la declaració de la Renda aquells contribuents que hagin obtingut exclusivament rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals, ni els que hàgin obtingut pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros. És a dir, si el contribuent ha rebut exclusivament rendes procedents d’un pis llogat, i aquestes superen els 1.000 euros a l’any, tindrà l’obligació de presentar la declaració de la Renda, encara que la suma de les rendes sigui inferior als 22.000 euros estipulats per a les rendes del treball.

Pel que fa a rendiments del capital mobiliari:

– Els contribuents que hagin percebut únicament rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, que no superin en el seu conjunt els 1.600 euros anuals, no estaran obligats a presentar la declaració de la Renda. Els guanys patrimonials procedents de transmissions d’institucions d’inversió col·lectiva quedarien excloses d’aquest límit.

En general, aquestes són els casos més comuns que s’han de tenir en compte a l’hora de saber si s’ha de presentar o no la declaració de la renda, però, apuntem a continuació alguns casos concrets que ajudaran a solucionar dubtes:

  • S’ha de presentar la declaració de la Renda si tens altres residències diferents a l’habitual i que no generin rendes, però la renda imputada superi els 1.000 euros anuals.
  • S’ha de presentar la declaració de la renda si has estat cobrant la prestació per desocupació i la prestació per invalidesa temporal durant el mateix any, quan la menor d’elles supera els 1.500 euros, i el conjunt supera els 12.000 euros.
  • S’ha de presentar la declaració de la Renda si has gaudit de les deduccions per maternitat o adopció d’un fill.
  • S’ha de presentar la declaració de la Renda si tens una activitat econòmica i els teus ingressos per aquesta activitat superen els 1.000 euros anuals.
  • S’ha de presentar la declaració de la Renda si vens una propietat que suposi un guany patrimonial.
  • S’ha de presentar la declaració de la Renda si tens ingressos que provenen de rendes de lloguers.

Si tens dubtes sobre el teu cas concret posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a saber si has de presentar la declaració de la renda o no.

Recommended Posts

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar

hisenda