Reforma Fiscal 2015 – Empreses

Inici / Notícies / Reforma Fiscal 2015 – Empreses

Reforma Fiscal 2015 – Empreses

Reformes a tenir en compte per a empreses

Amortitzacions

Es simplificaran les taules d’amortització. S’aprova una taula nova on s’estableixen 10 grups d’actius i es regulen nous coeficients i períodes d’amortització. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements nous de l’immobilitzat material el valor unitari no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu.

Despeses per atencions a clients o proveïdors

Es limita la deduïbilitat d’aquestes despeses al 1% de l’import net de la xifra de negocis del propi període impositiu.

Limitació a la deducció de deterioraments d’actius

Amb la reforma no serà despesa fiscal la despesa comptable originada pels deterioraments dels actius materials, de les inversions immobiliàries, dels intangibles o dels valors de renda fixa. Només seran despeses deduïbles els deterioraments per existències i per crèdits incobrables.

Fons de comerç financer

Desapareix la deducció fiscal del fons de comerç financer, però s’estableix un règim transitori.

Operacions vinculades

Entre altres novetats, es modifiquen els supòsits en què hi ha vinculació (queda fixat en el 25% de participació. Abans era del 5%), se simplifica l’actual règim de documentació per a aquelles entitats o grups d’entitats dels quals l’import net de la xifra de negocis sigui inferior a 45 milions d’euros, i amb relació als mètodes de valoració no s’inclou una jerarquia de mètodes, admetent-se, amb caràcter subsidiari, qualsevol mètode i tècnica de valoració que respecti el principi de lliure competència.

Deduccions per incentivar determinades activitats

Desapareixen la majoria d’aquestes deduccions vigents actualment, mantenint-se la deducció per R + D + I, la de produccions cinematogràfiques (es fixa en un 20% per al primer milió d’euros de base de la deducció i en un 18% per a la resta, i s’estableix una deducció del 15% dels despeses realitzades en territori espanyol per atraure Espanya la realització de grans produccions internacionals, limitant-se en aquest cas a 2,5 milions d’euros la quantia de la deducció), les deduccions per creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat.

Cessió d’un vehicle a un treballador

Si a partir de 2015 una empresa cedeix un vehicle a un treballador, us recomanem que sigui un dels considerats eficients energèticament, d’aquesta manera el treballador podrà reduir un 30% la valoració de la renda en espècie.

Repartiment de dividends

Si vostè és soci d’una empresa amb reserves acumulades i té poder de decisió en el repartiment d’aquestes, seria convenient que a l’entitat acordés repartir dividends el 2014 fins a un import de 1.500, tenint en compte que el 2015 desapareixerà l’exempció existent en l’actualitat fins a aquest import. Si la quantitat anterior li sembla insuficient i vol repartir-se un import major, serà més convenient esperar a 2015, perquè l’excés tributarà a un tipus de gravamen menor que el 2014

Recuperar part del capital d’una societat

Si és soci d’una societat que no cotitza i vol retirar diners d’aquesta reduint capital, abans de 2015 aquests ingressos no tributaven.  A partir de 2015, l’import rebut serà qualificat com a rendiments del capital mobiliari, tributant per això.

Inversió en beneficis

També desapareix el 2015 la deducció per inversió de beneficis.

Articles Recents

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar